Z okazji Black week promocje do 40%!

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pocksy.pl (dalej zwany Sklepem Internetowym) przez Limitless Ecommerce Szymon Ratajek, Ul. Nowaka-Jeziorańskiego 9/331 03-984 Warszawa, NIP: 1133016897

(zwanego dalej Administratorem).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Jakie dane gromadzi Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania ze Sklepu Internetowego?

Administrator nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego, o których informacje umieszczone są poniżej w "Polityce Cookies".

 

Jakie dane gromadzi Administrator podczas dokonywania zakupów?

Administrator będzie od Państwa wymagał podania następujących danych osobowych za pośrednictwem formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie:  

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. adres zameldowania na pobyt stały/adres siedziby,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/adres siedziby,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. w przypadku przedsiębiorców, numer NIP.

Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu oraz złożenia zamówienia.

 

Marketing Sklepu Internetowego

Dane będą przetwarzane przez Admistratora dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów oferowanych przez Limitless Ecommerce Szymon Ratajek, przy czym klientowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie”.

 

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom współpracującym, realizującym dostawę zamówionego towaru - firmy kurierskie, dostawcy, hurtownie oraz operatorzy płatności online. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych zostanie ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane oraz chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo podstawowych zasad bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że Administrator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie składanie zamówienia poprzez Sklep Internetowy.
 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych osobowych, poprzez kontakt pod adresem kontaktpocksy@gmail.com Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz do zgłoszenia żądania ich usunięcia. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontaktpocksy@gmail.com.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zgłaszane pod adresem: kontaktpocksy@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny.

 

Polityka Cookies handylaptopstand.pl

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez pocksy.pl, którego właścicielem jest Limitless Ecommerce Szymon Ratajek.

I Definicje

 1. Administrator - oznacza Limitless Ecommerce Szymon Ratajek, Ul. Nowaka-Jeziorańskiego 9/331 03-984 Warszawa, NIP: 1133016897, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 1. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) pocksy.pl
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2. a) Konfiguracji serwisu

 i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 ii rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 iii zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

 iv zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

 v rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. c) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 1. d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, funkcjonalności i zawartości;

 1. e) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 3. a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

 1. b) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

 i Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

 ii Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

 1. c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 i twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];

 ii plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 iii Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

iv Shopify.com [adminstrator cookies: Shopify INC z siedziba w Kanadzie]

 v 

IV Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

Kontakt z administratorem pod adresem:

Limitless Ecommerce Szymon Ratajek

Ul. Grochowska 207 lok. 367

04-077 Warszawa

NIP: 1133016897

e-mail: kontaktpocksy@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl